Arise Church

Logotyp för församlingsplantering i Kungälv.

Arise church är en församlingsplanering som tillhör Pings fria församlingar. Församlingen ville uppdatera och förenkla sin logotyp så att den fungerade bättre i mindre format och enfärgstryck.

Formidabel design tog fram en logotyp som anspelade på den våg församligen hade i sin tidigare logotyp. Samtidigt separerades symbol och text för att läsbarheten skulle öka.

Utifrån den nya loggan har också ett antal profilprodukter pruducerats.  

Programval

Kategori