Grafisk manual

Nikolaussons plåtslageri, Lammhult

Skoluppgift: Välj ett mindre, lokalt, företag och gör om deras grafiska uttryck. 

Ett mindre plåtslageri i centrala Småland fick se sig själva re-brandade och de gillade resultatet. 

Programval

Kategori

Jag ville betona familjenamnet, eftersom detta används både i folkmun och som domännamn. Vidare ville jag lyfta fram företagets placering i en byggd som relateras till kvalitet och hantverkstradition. Att få fram företagets ursprung kändes också viktigt eftersom man verkar i hela södra Sverige.

De grafiska elementen, som kan användas tillsammans med loggan eller var för sig, är klassiska verktyg för en plåtslagare. Mellan dem står cyklonen/spånsugen, som utgör den största delen av verksamheten.