Häfte bön- och fasteperiod 2019

Höglandskyrkan i Sävsjö

Uppdrag: Inför Höglandskyrkans bön- och fasteperiod ombads jag göra layouten till ett häfte med bland annat bibelläsningsplan för varje dag.

Perioden varade över tre veckor, varje vecka med sitt eget tema. För att lätt åskådliggöra de olika perioderna, häftet omfattade 40 sidor, fick varje vecka en egen färg. Layouten är en flört med bullet journaling, där fokus ändå har legat på tydlighet och läsbarhet även för den äldre generationen i församlingen.

Programval

Kategori

Två bibeltexter låg till grund för bön- och fasteperioden.

Jag valde att göra illustrationer av dessa för att kunna lyfta fram dem ytterligare. Dessa illustrationer användes både i häftet, som utskrifter och på kyrkans informationsskärm.