Logga – NIPE utegym

Som frivillig uppgift fick vi som klass möjlighet att ta fram förslag på en logotyp till det nystartade företaget NIPE utegym. Företagets grundidé är att sälja träningsredskap för utomhusträning till privatpersoner. Redskapen är tillverkade i trä och stål. Jag ville lyfta fram de naturligt starka materialen man använder samt förmedla människans inneboende styrka.

Kategori

Min idé gick hem hos grundarna och pryder snart ett utegym och en hemsida nära dig.

Presentationen av logotypen samt tankarna bakom går att läsa på bilderna nedan tillsammans med processen från skiss till färdig produkt. I ren skaparglädje slängde jag också ihop en animering, mest för att testa hur det skulle kunna gå till.

Utdrag ur grafisk manual, med beskrivning av logotypen.
Utdrag ur grafisk manual, med beskrivning av logotypen.
Utdrag ur grafisk manual om typografival och dess användning.
Typografival och dess användning.
Animering av logotypen
Förslag till animering av logotyp.
Skärmklipp från arbetsprocessen.
Arbetsprocessen, från idé till slutlig produkt.