Pursuit – lärjungaträning

Bibelstudiematerial

Pursuit — lärjungaträning är det övergripande namnet för Höglandskyrkans material framtaget för att främja bibelläsning i alla åldrar.

Formidabel design står för den grafiska formgivningen av materialet. Bibelläsningasplaner, material för smågrupper och bibelstudieguide är några av de produkter som tagits fram hittills. Utöver det har jag även skapat webbplats och mässmaterial.

Allt material hittar du på www.pursuit.se

Programval