Scrollzombie

Bokomslagsdesign

Skoluppgift: I samarbete med ett lokalt förlag fick klassen som uppgift att ta fram förslag på omslag till en kommande bok.

Vi fick ta del av manus och fria tyglar att tolka hur omslaget skulle formges. I slutänden valdes ett omslag av en annan formgivare, men mitt förslag ansågs vara det som bäst fångat bokens innehåll bland klassens bidrag.

Programval

Kategori

Tankar kring omslagets design

Jag har valt att ha en bild på omslaget då en blid, många gånger, säger mer än tusen ord. Bilden av människorna i tunnelbanevagnen rymmer en mängd symbolik, några tankar kommer här:

  • Människornas riktning från varandra, in i telefonernas värld, symboliserar hur vi tenderar att vända oss från våra familjer/vänner när vi slukas av telefonernas innehåll.
  • Tunnelbanevagnen/tunnelbanan symboliserar det tunnelseende vi hamnar i, där omvärlden försvinner då telefonens upptar hela vårt fokus.
  • Hur världen swishar förbi utanför tunnelbanefönstren blir en symbolik för hur innehållet i våra telefoner swishar förbi alltmedan vi scrollar vidare. Men kan också stå för hur själva livet pågår runtomkring oss.
  • I taket på vagnen finns också en massa budskap som vi bombarderas med dagligen. Och fast vi tror att vi vänder oss ifrån dem, rent fysiskt, så bombarderar vi oss själva genom att scrolla oss fram.
  • Texten scroll över hela framsidan följer mönstret på scrollandets rörelse. Och textens ihålighet blir en symbol för hur tomt och meningslöst scrollandet kan vara.

Val av typsnitt

DIN – rolig detalj är att typsnittet först användes för att identifiera tågvagnar i Tyskland i 1900-talets början. Vilket gör det extra festligt eftersom bilden är tagen från en tunnelbanevagn.

Personligen tyckte jag dock ”bara” att typsnittet kändes bra och gav en fin vikt till bokens titel.

Val av färg

Bokens bas är svart. Dels för att ge boken viss tyngd, men också för att ett överdrivet scrollande kan leda till depression och minskat välmående. Jag upplevde också att den svarta färgen gav en viss digital koppling.