Tillsammanstidningen

Sävsjö kommuns hushållstidning

Genom åren har jag formgett Sävsjö kommuns hushållstidning ”Tillsammans – för Sävsjö kommun”. Tidningen kom ut 2-4 gånger per år och hade en upplaga på ca 4000 exemplar. Mitt jobb har bestått i att ta bilder, skapa layout och göra tidningen färdig för tryck. I enstaka fall har jag även stått för majoriteten av copyn.

Programval

Kategori

Bilder har alltid legat i fokus och när det kommer till val av färg tittade jag mycket på vilka färger som presenterades av Pantone för just det året. Det fanns också en tanke om att koppla färgerna till innevarande säsong.

Som jag tidigare nämnde var fokus på bilderna stort och jag ville skapa en luftig layout som var tilltalande och lättläst för den breda massan. Tidningen innehöll bland annat intervjuer, plocksidor, recept och korsord.